Zabudowa Wzgórza Wawelskiego (widok z wieży kościoła Mariack